Regulamin 2022

• Godziny otwarcia Gabinetu Desire ( wizyty ustalane indywidualnie ) – kontakt w celu rezerwacji terminu zabiegu od poniedziałku do piątku ( 10.00 – 18.00 ) 734 197 777 lub wiadomość prywatna Facebook. 

• Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta ( także w weekendy i święta za dopłatą ). 

• Ponadto w Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu voucherów podarunkowych oraz usług szkoleniowych. 

• Realizacja usługi w Gabinecie Desire poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Rezerwacje

• Rezerwacja na wizytę może być dokonana telefonicznie ( także SMS ) lub przez wiadomość prywatną facebook. www.artdesire.pl 

• 2-7 dni przed umówionym terminem Klient/ka otrzyma drogą smsową przypomnienie o wizycie z prośbą jej potwierdzenia.

• Klienci zobowiązani są do punktualnego przybycia . 

• W przypadku spóźnienia z winy Klienta Gabinet Desire zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji. 

• W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych. 

• Nie pojawienie się na wizycie bez wcześniejszego poinformowania ( minimum 24 godziny przed ) o braku możliwości przybycia, skutkować będzie naliczeniem 50% ceny podstawowej do ceny kolejnego zabiegu – w większości takich przypadków wymagana będzie wpłata zadatku na konto gabinetu, aby umówić się na kolejny termin. 

• Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

Cennik

• Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet Desire zastrzega sobie prawo do ich zmiany. 

• Za usługi świadczone w salonie Desire, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, przelewem lub voucherem podarunkowym. PROMOCJE, RABATY ORAZ VOUCHERY 

• Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane Klientom Gabinetu Desire nie łączą się ze sobą wzajemnie. 

• Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na stronie internetowej www.artdesire.pl oraz na profilu facebook i instagram.

Zabiegi w salonie

• Do zabiegów w Salonie Desire wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, kardridże, igły itp. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania. 

• Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. 

• Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami do danego zabiegu. 

• Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego. 

• Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu. 

• W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania. Obsługujemy osoby pełnoletnie. 

Ważna informacja : Zabieg makijażu permanentnego wymaga 2 spotkań ( lub więcej ) – zabiegu pierwszego oraz dopigmentowania po kilku tygodniach celem nasycenia pigmentów i przedłużenia trwałości / ewentualnie dopracowania kształtu. Zabiegi wykonane jednorazowo nie dają gwarancji efektu i trwałości.

Odpowiedzialność za rzeczy klienta

• Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie Desire. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

Odmowa wykonania zabiegu

Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w sytuacjach: gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu lub przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu. Także gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w Gabinecie innych Klientów. Również gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego rozpoczęcia.

Postanowienia końcowe

• Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. 

• Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu. 

• Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Gabinetu i ogródka. 

• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu Desire. 

• Salon Desire zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

• W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przewiń do góry